anunt logo

Referent de specialitate grad I, post vacant, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată la Catedra arme de marină/catedre/instrucție și educație la U.M. 02196 Mangalia, durata timpului de lucru: luni-vineri 7.30 – 15.30;