anunt logo

În conformitate cu prevederile art.IV, alin.6 din O.U.G. nr. 34, publicată în Monitorul Oficial 415 din 15.05.2023, pentru posturile pentru care s-a afișat rezultatul selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunțului privind concursul.

            Menționăm că afișarea rezultatului selecției dosarelor de concurs s-a desfășurat în data de 11.05.2023, la sediul U.M.02196, pe site-ul www.siifn.ro și www.navy.ro.