MISIUNILE

Perfecţionarea pregătirii profesionale a ofiţerilor cu grade inferioare şi maiştrilor militari de marină prin cursuri de carieră şi de nivel;

Formarea şi dezvoltarea profesională a soldaţilor şi gradaţilor voluntari prin cursuri de specialitate în raport cu nevoile Forţelor Navale

 OBIECTIVELE

Perfecţionarea pregătirii cadrelor militare în vederea evoluţiei în carieră prin diferite programe de instruire în raport cu nevoile Statului Major al Forţelor Navale;

Formarea iniţială şi dezvoltarea profesională a militarilor voluntari prin însuşirea cunoştinţelor şi formarea competenţelor, deprinderilor şi abilităţilor necesare, în conformitate cu cerinţele operaţionale;

Elaborarea şi perfecţionarea manualelor militare şi actelor normative specifice Forţelor Navale;

Continuarea implementării standardelor NATO acceptate de către Forţele Navale în planurile de învăţământ şi în programele analitice ale cursurilor de carieră şi de nivel;

Elaborarea Buletinului Forţelor Navale;

Pregătirea prin cursuri a personalului armatelor străine.