COMANDORUL DR. ING.NECULAI TATARU

Comandantul Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale

 

S-a născut la 14 iulie 1973 în localitatea Oglinzi, județul Neamț.

A absolvit Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Facultatea de Marină Militară, Secția Navigație (1996).

Și-a început cariera pe funcția de ofițer secund la remorcherul maritim 101 „Viteazul” (1996-2000).

În perioada 2000-2004, a îndeplinit succesiv funcțiile de comandant Unitate de luptă Navigație și comandant Serviciu de luptă navigație și instructor la nava-școală 281 „Constanța”, iar în perioada 2004-2012 și-a desfășurat activitatea în calitate de asistent universitar, ulterior, lector universitar/șef lucrări și instructor superior la Catedra Științe Nautice a Facultății de Marină Militară din cadrul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”.

În perioada 2012-2018, a fost comandant-secund al navei-școală „Mircea”, după care a fost numit șef birou în cadrul Secției Planificare și conducere informații la Componenta Operațională Navală, funcție pe care a îndeplinit-o până la numirea la conducerea Școlii de Aplicație a Forțelor Navale din Mangalia (martie 2021);

După anul 2012 a desfășurat activități didactice în calitate de profesor asociat la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, având în responsabilitate disciplinele Navigație radar și navigație radioelectronică, Hidrolocație navală, Navigație ortodromică și navigație radioelectronică.

De-a lungul carierei a urmat mai multe cursuri și programe profesionale, astfel:

– 1994-1995 – „Seminarul pedagogic universitar” la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;

– 2003 – „Cursul avansat de folosire în luptă a navei” la Școala de Aplicație a Forțelor Navale;

– 2005 – „Curs instructor IMO” – CERONAV Constanța;

-2007 – Curs de Stat Major în Forțele Navale – la Școala de Aplicație a Forțelor Navale;

– 2004 –2012 – programul doctoral la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași;

–  2010 – Training course for the following products: NTPro5000, TGS 4100 v 7.2 – simulator de conducere a navei la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;

– 2013 – Curs de engleză NAVY TOPICS la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;

– 2014 – Program de pregătire pentru inspectori de protecția muncii la Școala de Aplicație a Forțelor Navale;

– 2016 – Curs postuniversitar de conducere Forțe Navale, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București;

– 2017 – Curs de GMDSS la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”;

– 2018-2020 – program masteral conducere Interarme Forțe Navale la Universitatea Națională de Apărare „Carol I” București;

– 2019 – Curs de limba engleză nivel intermediar la CPL Constanța;

– 2020 – Curs de limba engleză nivel intermediar și postintermediar la CLS Sibiu;

     Activitate științifică și editorială:

În anul 2012 a obținut titlul de doctor la Universitatea „Gheorghe Asachi” din Iași, cu teza de doctorat „Contribuţii la realizarea unui sistem de înregistrare automată a voiajului navelor de suprafaţă”, coordonator prof.univ.dr.ing. H.C Lorin Cantemir.

Este autorul a cinci cărți de specialitate și note de curs: „Navigație radar și radar plotting”, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2008, ISBN 978-973-1870-20-5, carte care a primit în mai 2009 Premiul „Comandor și CLC Gheorghe Balaban”, decernat de „Clubul Amiralilor”; „Radar plotting. Probleme rezolvate”, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2010, ISBN 978-973-1870-61-8; „Navigaţie ortodromică”, Editura Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, 2010, ISBN 978-973-1870-60-1; „Hidrografie marină și asigurare hidrografică”. Note de curs, 106 pag. NRCD 16216 și „Hidrografie marină și asigurare hidrografică”. Îndrumar de laborator, 76 pag. NRCD 16217.

A publicat patru studii în volumele manifestărilor științifice naționale: „Sistemul de înregistrare a manevrei” A XIX-a Sesiune de comunicări științifice cu participare internațională „NAV-MAR-EDU-2005; ISBN: 973-8303-54-0; „Calculul lungimii liniei geodezice” A XIX-aSesiune de comunicări științifice cu participare internațională „NAV-MAR-EDU-2005, ISBN: 973-8303-54-0; „Vehicule de suprafață fără echipaj uman în sprijinul operațiilor maritime”, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, „Puterea navală în acțiunile militare contemporane”, ISSN 2393-7399, 18 iunie 2020; „Vehicule submarine fără echipaj uman în sprijinul operațiilor maritime” – Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, „Puterea navală în acțiunile militare contemporane”, ISSN 2393-7399, 18 iunie 2020.

De asemenea, a publicat alte 13 studii și comunicăriștiințifice în volumele unor manifestări științifice internaționale.

Este referent științific la două cărți de specialitate și la „Buletinul Forțelor Navale”.

A condus două granturi de cercetare în Program Sectorial de Cercetare Dezvoltare/ PSCD și a fost membru în alte trei colective de cercetare.

Este căsătorit și are doi copii.