Cursul de bază este un program de formare pentru instruirea tinerilor ofițeri de marină și este în acord cu standardele educaționale naționale și euroatlantice, precum și cu exigențele instruirii forțelor, care conduc la asumarea îndeplinirii atribuțiilor primei funcții la bordul navelor militare din Forțele Navale Române. Timp de 26 de săptămâni, aspiranții au parcurs module de pregătire militară generală, pregătire de specialitate şi au efectuat stagii la navele militare.

Dorim să le transmitem tinerilor aspiranți tradiționalul salut marinăresc „Bun cart înainte!”.

Foto: Ionuț FELEA