1 Decembrie – Ziua Naţională a României este sărbătoarea de suflet a tuturor românilor, mărturia sacră a împlinirii vocaţiei de libertate şi de unitate a poporului nostru în spaţiul european.
Marea Unire, înfăptuită în urmă cu 100 de ani, în graniţele fireşti ale existenţei noastre multimilenare, reprezintă momentul fundamental al istoriei moderne a României, rezultatul voinţei şi luptei românilor pentru realizarea unităţii naţionale şi statale.
Actul istoric din 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia, a consfinţit locul românilor în rândul naţiunilor progresiste ale lumii şi a fost posibil prin concentrarea tuturor forţelor creatoare ale poporului român.
Idealul unirii a fost păstrat viu, ca o flacără veşnică în sufletul românilor de-a lungul veacurilor, iar momentul 1918 a reprezentat momentul istoric cardinal de conjugare a inteligenţei politice, spiritului de sacrificiu şi a conştiinţei acţiunii hotărâte, puse în slujba poporului.
Armata a fost unul din pilonii pe care s-a construit edificiul naţional, iar sacrificiul ostaşilor care şi-au dat viaţa pe câmpurile de luptă ale Primului Război Mondial a fost răsplătit de izbânda realizării Marii Uniri, înfăptuită prin voinţa tuturor românilor.
Ostaşii români au sprijinit cu credinţă cauza Marii Uniri. Toţi cei care s-au aflat sub jurământul de credinţă, sub faldurile Drapelului Naţional şi-au ales destinul de a fi permanent în slujba ţării.
Istoria României s-a scris cu multe sacrificii, iar fiecare palmă de pământ a patriei a fost apărată cu onoare şi demnitate de către Armata Română.Noi, cei aflaţi sub Drapelul ţării, preţuim şi onorăm Ziua Naţională, o păstrăm în suflet ca pe o icoană, cu credinţa că nu este misiune mai înălţătoare decât să-ţi slujeşti ţara şi poporul din care te-ai născut.
De-a lungul veacurilor, armata şi-a îndeplinit rolul de instituţie fundamentală a statului român, participând cu toată fiinţa sa la împlinirea momentelor importante ale naţiunii noastre şi la realizarea intereselor naţionale ale acesteia.Militarii din Garnizoana Mangalia, de Ziua Naţională a României, prezintă onorul cetăţenilor Municipiului Mangalia şi raportează că au forţa, competenţa şi determinarea de a-şi îndeplini cu profesionalism misiunile, iar cetăţenilor Municipiului Mangalia le mulţumim pentru încrederea şi sprijinul acordat.De Ziua Naţională a României, aducem un pios omagiu tuturor eroilor şi dăm onorul camarazilor noştri căzuţi la datorie departe de ţară, în teatrele de operaţii.Preţuim sacrificiul lor, cu deosebit respect şi recunoştinţă.Eroii noştri care şi-au dat viaţa sub Drapel vor rămâne veşnic în inimile militarilor pentru excepţionalul curaj şi devotament de care au dat dovadă, când poporul şi ţara au avut nevoie.Dumnezeu să binecuvânteze poporul român şi Armata României şi să odihnească în pace sufletele eroilor neamului nostru.

La mulţi ani dragi români!
LA MULŢI ANI ROMÂNIA!