anunt logo

Candidaţii ale căror dosare au fost „admise” vor susţine proba scrisă în data de 19.04.2023, ora 10.00, la sediul U.M. 02196 Mangalia.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele selecţiei dosarelor pot formula contestaţie în data de 13.04.2023, între orele 08.30-13.00, conform art. 53 din Hotărârea Guvernului  nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestaţii se depun la sediul U.M.02196 Mangalia la compartimentul de resurse umane, tel 0241/751358, interior 168.