v  Formarea soldaţilor şi gradaţilor profesioniști se realizează în cadrul programului de instruire, iar dezvoltarea instruirii lor prin cursuri de perfecţionare/specializare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii.

v 

Programul de instruire are durata de 2 – 5 luni, în funcţie de pregătirea militară anterioară a candidaţilor şi specificul fiecărei arme/serviciu/specialitate militară.
Programul de instruire cuprinde:

  • modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală şi tactică în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;
  • modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate specifică armelor/serviciilor/specialităţilor militare corespunzătoare categoriei de forţe ale armatei.

 MODULUL INSTRUIRII INDIVIDUALE:

Discipline de instruire:

        instrucţia tragerii cu armamentul de infanterie;

        pregătire fizică;

        instrucţie de front;

        instrucţie tactică de infanterie;

        instrucţie de apărare împotriva armelor de distrugere în masă, chimice, biologice, radiologice şi nucleare;

        instrucţie genistică;

        cunoaşterea legilor şi regulamentelor militare;

        instrucţie sanitară;

        drept internaţional umanitar;

        protecţie civilă;

        pregătire psihică pentru luptă;

        protecţia mediului încojurător;

        lupta antiteroristă;

        educaţie civică şi ostăşească.

 

La încheierea modulului instruirii individuale soldaţii profesioniști depun jurământul militar.